Услуги

Бизнесоценка


оценка и бизнесоценка на музикални инструменти
Оценка и бизнесизнесоценка на музикални инструменти се изготвя от квалифициран бизнесоценител на музикални инструменти, притежаващ сертификат от Министерството на културата и действащ като вещо лице в градския и окръжен на гр. Пловдив. Същият издава сертификати на музикални инструменти и бизнесоценки на такива за участие в търг, завещание, бракуване и др. цели.