Услуги

за други инструменти


ремонт на струнни инструменти
Фирмата предлага следните ремонтни дейности за всички видове струнни инструменти: поставяне на струни и настройка; смяна на фиксмашинки; смяна на столче (магаренце); смяна на душичка; смяна на ключове; напасване на старите ключове; корекция на грифбрек; смяна на грифбрек; боядисване на грифбрек; смяна на горно прагче или корда на струнник (оптигач); персонално корегиране на дръжка; смяна на дръжка; надигане на дръжка с грифбрек; смяна на мост; репарация на пукнатини; смяна на предно трупче с място на дръжката; смяна на долно трупче; одебеляване на бордове; смяна на токче; абаносова корона; почистване на целия инструмент; сваляне на стария лак и полагане на нов; поставяне на косми на лъка; поставяне на кожена намотка на лъка; поставяне на сребърна намотка на лъка; ремонт или смяна на жабка; възстановяване дъгата на лъка; и др.

ремонт на духови инструменти
Фирмата предлага следните ремонтни дейности за всички видове духови инструменти: почистване на целия инструмент; изправяне; запояване; поставяне на пружини; смяна на падушки; репарация на пукнатини; ремонт или смяна на клапи; ремонт на мунщук; и др.

ремонт на ударни инструменти
Фирмата предлага следните ремонтни дейности: смяна на кожа;

ремонт на китари и мандолини
Фирмата предлага следните ремонтни дейности за китари и мандолини: смяна на струни и настройване; ремонт или смяна на ключове; коригиране височината на струните; ремонт, корекция или смяна на струнник; корекция или смяна на прагче; смяна на позиции; корекция или смяна на гриф; корекция или ремонт на дръжка; полиране на целия инструмент; сваляне на стария лак и полагане на нов; и др.

ремонт на тамбури
Фирмата предлага следните ремонтни дейности за тамбури: смяна на струни и настройване; ремонт или смяна на ключове; коригиране височината на струните; ремонт, корекция или смяна на струнник; корекция или смяна на прагче; смяна на позиции; корекция или смяна на гриф; корекция или ремонт на дръжка; полиране на целия инструмент; сваляне на стария лак и полагане на нов; и др.

ремонт на акордеони и баяни
Фирмата предлага следните ремонтни дейности за акордеони и баяни: акордиране; почистване, залепване или смяна на гласове; смяна на клавиши; изравняване на клавиатурата; подреждане на баси; ремонт на регистри; облепване на меха или смяна на мях; почистване на целия инструмент; и др.