Услуги

Услуги на музикална къща „Виртуозо”:Изкупуване, замяна, акордиране, ремонт, репаратура, реставрация, пренасяне, абонаментна поддръжка и оценка на пиана и рояли за цялата страна на най-ниски цени. Ремонт на всички видове музикални инструменти. Нотопис и изготвяне на бизнесоценки.


 
Наименование
 
нотопис
оценка и бизнесоценка на музикални инструменти
ремонт на акордеони и баяни
ремонт на тамбури
ремонт на китари и мандолини
ремонт на ударни инструменти
ремонт на духови инструменти
ремонт на струнни инструменти
отдаване под наем на пиана и рояли
оценка и бизнесоценка на пиана и рояли
консултация на пиана и рояли
пренасяне на пиана и рояли
абонаментна поддръжка на пиана и рояли
реставрация на пиана и рояли
репаратура на пиана и рояли
ремонт на акустични пиана и рояли
замяна на пиана и рояли
изкупуване на пиана и рояли
акордиране на пиана и рояли
Продажба на акустични и дигитални пиана и рояли