ремонт на тамбури

Каталожен номер: 204001

Фирмата предлага следните ремонтни дейности за тамбури: смяна на струни и настройване; ремонт или смяна на ключове; коригиране височината на струните; ремонт, корекция или смяна на струнник; корекция или смяна на прагче; смяна на позиции; корекция или смяна на гриф; корекция или ремонт на дръжка; полиране на целия инструмент; сваляне на стария лак и полагане на нов; и др.