ремонт на духови инструменти

Каталожен номер: 202001

Фирмата предлага следните ремонтни дейности за всички видове духови инструменти: почистване на целия инструмент; изправяне; запояване; поставяне на пружини; смяна на падушки; репарация на пукнатини; ремонт или смяна на клапи; ремонт на мунщук; и др.