ремонт на струнни инструменти

Каталожен номер: 201001

Фирмата предлага следните ремонтни дейности за всички видове струнни инструменти: поставяне на струни и настройка; смяна на фиксмашинки; смяна на столче (магаренце); смяна на душичка; смяна на ключове; напасване на старите ключове; корекция на грифбрек; смяна на грифбрек; боядисване на грифбрек; смяна на горно прагче или корда на струнник (оптигач); персонално корегиране на дръжка; смяна на дръжка; надигане на дръжка с грифбрек; смяна на мост; репарация на пукнатини; смяна на предно трупче с място на дръжката; смяна на долно трупче; одебеляване на бордове; смяна на токче; абаносова корона; почистване на целия инструмент; сваляне на стария лак и полагане на нов; поставяне на косми на лъка; поставяне на кожена намотка на лъка; поставяне на сребърна намотка на лъка; ремонт или смяна на жабка; възстановяване дъгата на лъка; и др.