Нотна литература

за цигулкакатегория:   за цигулка
статус: нов     Каталожен номер: 201002

Цена: 0.00 лв.


категория:   за цигулка
статус: нов     Каталожен номер: 201004

Цена: 0.00 лв.

Система за разсвирване и поддържане на цигулковата техника
П. Дреников
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 201005

Цена: 3.00 лв.


категория:   за цигулка
статус: нов     Каталожен номер: 201007

Цена: 0.00 лв.

Партита №2 - ре-минор за соло цигулка
Й. С. Бах
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 202001
Немско издание.
Цена: 9.00 лв.


категория:   за цигулка
статус: нов     Каталожен номер: 202002

Цена: 0.00 лв.

Етюди за цигулка - опус 32, тетрадка втора
Х. Сит
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 202003
Българско издание.
Цена: 3.00 лв.

60 етюда за цигулка - опус 45
Ф. Волфарт
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 202004

Цена: 4.00 лв.

Етюди за цигулка - част втора
В. Чопаринов
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 202005

Цена: 3.00 лв.

Избрани етюди за цигулка - трета позиция

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 202006
Българско издание.
Цена: 3.00 лв.

Мелодични и прогресивни етюди за цигулка - опус 36 (специални етюди)
Ф. Мацас
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 202007
Българско издание.
Цена: 4.00 лв.

Брилянтни етюди за цигулка - опус 35, тетрадка втора
Ф. Мацас
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 202008
Немско издание.
Цена: 8.00 лв.

Специални етюди за цигулка, опус 36, тетрадка първа
Ф. Мацас
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 202009
Немско издание.
Цена: 8.00 лв.

Избрани етюди за цигулка

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 202010
Съветско издание.
Цена: 3.00 лв.

Етюди опус 20
Х. Е. Кайзер
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 202011
Немско издание.
Цена: 6.00 лв.

Малкият цигулар - свитък първи

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203001

Цена: 3.00 лв.

Малкият цигулар - свитък І - А

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203002

Цена: 3.00 лв.

Малкият цигулар - свитък втори

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203003

Цена: 3.00 лв.

Малкият цигулар - свитък ІІ А

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203004

Цена: 3.00 лв.

Малкият цигулар - свитък ІІ Б

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203005

Цена: 3.00 лв.

Малкият цигулар - свитък трети

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203006

Цена: 3.00 лв.

Малкият цигулар - свитък ІІІ А

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203007

Цена: 3.00 лв.

Малкият цигулар - свитък четвърти

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203008

Цена: 3.00 лв.

Малкият цигулар - свитък ІV А

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203009

Цена: 3.00 лв.

Дуети за цигулка от български композитори

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203010
Българско издание. Съставител Недялчо Тодоров.
Цена: 4.00 лв.

Пиеси за цигулка за трети клас на ДМШ

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203011

Цена: 5.00 лв.

Избрани пиеси за цигулка

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203012

Цена: 5.00 лв.

Класически пиеси за цигулка

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203013
Съветско издание.
Цена: 8.00 лв.

Избрани пиеси за цигулка - свитък трети

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203014
Българско издание.
Цена: 5.00 лв.

Избрани пиеси за цигулка - свитък четвърти

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203015
Българско издание.
Цена: 5.00 лв.

Любими пиеси за цигулка и пиано - част първа

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203016
Българско издание.
Цена: 10.00 лв.

Избрани пиеси за цигулка - свитък първи

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203017
Българско издание.
Цена: 5.00 лв.

Ария с вариации за цигулка и пиано
Ч. Бери
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203018
Полско издание.
Цена: 3.00 лв.


категория:   за цигулка
статус: нов     Каталожен номер: 203019

Цена: 0.00 лв.

Избрани унгарски танци
Й. Брамс
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203020
Съветско издание.
Цена: 8.00 лв.

Рондо - ла-мажор
Ф. Шуберт
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203021
Съветско издание.
Цена: 7.00 лв.

Два романса за цигулка и оркестър
Л. ван Бетовен
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203022
Съветско издание.
Цена: 3.00 лв.

6 пиеси за цигулка и пиано
П. Чайковски
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203023
Немско издание.
Цена: 5.00 лв.

Соната за цигулка - опус 12, № 1
Л. ван Бетовен
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 205001
Немско издание.
Цена: 7.00 лв.

Сонати за цигулка и пиано - банд втори
Г. Ф. Хендел
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 205002
Немско издание.
Цена: 7.00 лв.

Сонати за цигулка и пиано - том първи
В. А. Моцарт
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 205003
Съветско издание.
Цена: 12.00 лв.

Предкласически сонати за цигулка

категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 205004
Българско издание. Със съпровод на пиано.
Цена: 5.00 лв.

Избрани сонати за цигулка
Г. Ф. Хендел и В. А. Моцарт
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 205005
Българско издание.
Цена: 5.00 лв.

Концертино за цигулка - опус 7
Ф. Зайц
категория:   за цигулка
статус: нов     Каталожен номер: 204001
Българско издание.
Цена: 5.00 лв.

Концертино за цигулка - опус 5
О. Ридинг
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204002
Унгарско издание.
Цена: 5.00 лв.

Концертино за цигулка - ре - мажор
Ф. Кюхлер
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204003
Българско издание.
Цена: 2.00 лв.

Концерт за цигулка и пиано - сол-минор
А. Вивалди
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204004
Българско издание.
Цена: 10.00 лв.

Концерт за цигулка и оркестър - сол-минор
А. Вивалди
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204005
Българско издание.
Цена: 10.00 лв.

Концерт за цигулка - ре-мажор
О. Ридинг
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204007
Българско издание.
Цена: 8.00 лв.

Концертино за цигулка - опус 24
О. Ридинг
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204008
Българско издание.
Цена: 8.00 лв.

Концерт за цигулка и пиано - сол-мажор (І-ва позиция)
О. Ридинг
категория:   за цигулка
статус: нов     Каталожен номер: 204010
Полско издание.
Цена: 5.00 лв.

Концерт за цигулка и пиано - си-минор
О. Ридинг
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204011
Българско издание.
Цена: 7.00 лв.

Концерт за цигулка № 1 - ла-минор
Й. С. Бах
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204012
Немско издание.
Цена: 8.00 лв.

Концерт за цигулка - ла-мажор
В. А. Моцарт
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204013
Немско издание.
Цена: 10.00 лв.

Концерт за цигулка № 2 - ре-мажор
В. А. Моцарт
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204014
Съветско издание.
Цена: 10.00 лв.

Концерт за цигулка № 3 - сол-мажор
В. А. Моцарт
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204015
Съветско издание.
Цена: 10.00 лв.

Концерт за цигулка № 6 - ми бемол-мажор
В. А. Моцарт
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204016
Немско издание.
Цена: 10.00 лв.

Концерт за цигулка - опус 61
Л. ван Бетовен
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204017
Немско издание.
Цена: 10.00 лв.

Концерт за цигулка № 8 (част първа)
П. Роде
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204018
Съветско издание.
Цена: 5.00 лв.

Концерт за цигулка № 1
Ж. М. Льоклер
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204019
Българско издание.
Цена: 10.00 лв.

Концерт за цигулка
Л. Пипков
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204020
Българско издание.
Цена: 10.00 лв.

Малка нощна музика (за цигулка и пиано)
В. А. Моцарт
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 205006
Немско издание.
Цена: 10.00 лв.

"Песен без думи" и "Хумореска"
П. Чайковски
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203024
Съветско издание.
Цена: 8.00 лв.

Любими риеси за цигулка - свитък ІІІ
Обработка - В. Аврамов
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203025
Българско издание.
Цена: 7.00 лв.

Пиеси за младежи
Й. Хайдн и В. А. Моцарт
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203026
Немско издание.
Цена: 7.00 лв.

Валсове
Фр. Шопен
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203027
Немско издание.
Цена: 8.00 лв.

Шакона - сол-минор
Т. Витали
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203028
Немско издание.
Цена: 7.00 лв.

LA FOLIA
А. Корели-Леонард
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 203029
Немско издание.
Цена: 5.00 лв.


категория:   за цигулка
статус:       Каталожен номер: 203030

Цена: 0.00 лв.

Избрани сонати за цигулка
Г. Ф. Хендел и В. А. Моцарт
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 205008
Българско издание.
Цена: 7.00 лв.

Испанска симфония оп.21
Е. Лало
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 205009
Немско издание.
Цена: 10.00 лв.

Изкуството на цигулковото свирене (лява ръка)
Карл Флеш
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 205010
Българско издание.
Цена: 4.00 лв.

Концерт №20 - ре-мажор
Виоти
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204021
Немско издание.
Цена: 15.00 лв.

Концерт ми-мажор
П. Нардини
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204022
Българско издание.
Цена: 13.00 лв.

Концерт за цигулка - ре-мажор
П. Чайковски
категория:   за цигулка
статус: употребяван     Каталожен номер: 204023
Немско издание.
Цена: 15.00 лв.